Over ons

Een levendige en breed gewaardeerde evenementensector in Utrecht. Daar doen we het voor!

De Vereniging Evenementen Utrecht is een vereniging vóór en door evenementenmakers, opgericht om de belangen van evenementen in Utrecht en omgeving te behartigen. Als collectief zijn we een actieve gesprekspartner voor overheden, belangenorganisaties en ondernemers die betrokken zijn bij evenementen. Daarnaast is het ons doel om het belang van evenementen voor de verrijking van de stad en regio aan te tonen, zodat een positief imago van evenementen opgebouwd en behouden kan worden, en bouwen we aan een zo goed mogelijk relatie met de bewoners van de stad.

Deze doelen bereiken we door in overleg te gaan met de Gemeente(n), de Veiligheidsregio, de Provincie en overige relevante partijen. We geven zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Gemeenteraad, Wethouders en Burgemeester. Tegelijkertijd delen we informatie over lokale, regionale en nationale regelgeving of wijziging daarvan met onze leden via kennissessies en proberen we waar mogelijk samen te werken met andere organisaties die dezelfde doelen beogen.

Verder kunnen we, doordat wij ons hebben verenigd, meepraten over thema’s die ons allemaal aangaan maar te groot zijn om als één organisator aan te pakken. Denk aan onderwerpen als (de uitvoering van) de natuurwet, locatieprofielen, legeskosten en aanpassingen in bestemmingsplannen.

Nieuwe ontwikkelingen en kennis uit de branche delen we graag met onze leden. Dit doen wij door minimaal 2 keer per jaar een workshop te organiseren. Dit kan zijn ten aanzien van nieuwe regelgeving, maar ook bijvoorbeeld ‘best practice’ op het gebied van duurzaamheid.